Tuesday, February 21, 2017

श्वासाचं लोन

"चला , आता सुटले  बाकीच्या व्यापातून, आता बसायचं का?"
"हो! आलोच जरा!!!
……….

"हं ! सांगा!
"आज किती मोठी यादी आहे?"
"बरीच आहे, पहिले तुमच्या लाडक्यांची घेऊ या !!!"
"हा! हा!! हा!!  माझे सगळेच लाडके आहेत. पण तू म्हणतोयस  तर हीच यादी घे "
"जागा : झांजीबार, टांझानिया. माता पिता : लवंग मजूर , ८ भावंड होती ३ आधीच आली परत ………"
"आज कुटुंबाच्या  माहितीला रजा दे. फक्त जागा सांग, लवकर आटोपुया, ह्याला बावन्न कोटी दे  !!!!"

"जागा : क्योटो  जपान"
"जपान? आफ्रिकेतून डायरेक्ट जपान? बरं , दे १०० कोटी "

"जागा : शांघाय, चीन "
"६२ कोटी "
.
.
.
.
.
.

"जागा: आSSमची मुंबई , भारत "
"५०"
"कोटी???"
"नाही रे फक्त ५०"

"देवी, जाम झोलर दिसतोय हा आयटम???"
"नाही रे!!! पुण्य करून मोठ्ठा हात मारलाय ह्याने. एका फटक्यात श्वासाचं लोन फेडलंय.
खात्यात फक्त ५० च शिल्लक आहेत,  नुसता हात लावून परत येणार . आणि मग कायमचा निवृत्त.
मोक्ष देण्याचा आदेश आलाय वरून !!!!!!"

No comments: